Insurance policy

Ziektekostenverzekering 

 • Controleer geldigheid en duur van geldigheid in buitenland.
 • De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden ziektekosten in het buitenland mits het verblijf niet langer is dan 6 maanden.
 • Gezien het feit dat er meer dan 600 verschillende ziektekostenverzekeringen mogelijk zijn in Nederland, is het raadzaam voor de individuele co-assistent om dit te checken bij zijn/haar ziektekostenverzekeraar.
 • Wanneer de ziektekosten niet gedekt zijn, moeten deze in de reisverzekering opgenomen worden. Bij de tijdens stage geldige reisverzekeringen is dit vaak het geval.    

 

Reisverzekering

 • Controleer geldigheid tijdens stageperiode als co-assistent!!
 • Let erop dat je Werelddekking hebt en niet alleen Europa dekking.
 • Een "reis" verzekering is een vaag begrip, dat een heel diverse dekking kan geven, zoals: ziektekostendekking in het buitenland, repatriĆ«ringsverzekering bij ernstige ziekte of overlijden van Uzelf of familieleden, ongevallenverzekering of reisbagageverzekering; een reisbagageverzekering dekt meestal geen "kostbaarheden", zoals laptops en sieraden.
 • Bij het afsluiten van een reisverzekering is het met name belangrijk dat gecontroleerd wordt of deze ook geldig is tijdens een stageperiode als co-assistent; deze beide aspecten zijn hierbij van belang.
 • Dit is namelijk bij de meeste "normale" reisverzekeringen van b.v. ELVIA niet zo. Vaak is het wel mogelijk deze verzekeringen af te sluiten tegen een toeslag. Ga hierbij niet af op de poliswaarden, maar neem even persoonlijk contact op. Als de verzekering bijvoorbeeld wel geldig is tijdens een stageperiode, wil dit nog niet zeggen dat die stageperiode in een ziekenhuis mag plaatsvinden. Controleer de geldigheid van je reisverzekering gedurende de gehele verblijfsduur en op de betreffende locatie.
 • Doorlopende reisverzekeringen zijn vaak bijvoorbeeld alleen geldig wanneer je niet langer dan een bepaalde aaneengesloten periode in het buitenland verblijft.
 • De reisverzekering is met name bedoeld voor specifiek aan het reizen verbonden risico's.Dit houdt in dat iedere co-assistent zelf moet bepalen wat hij/ zij belangrijk vindt om te verzekeren. Bij de verschillende verzekeringsmaatschappijen zijn meestal een beperkt aantal pakketten mogelijk.

 

Aansprakelijkheidsverzekering

 • Er zijn twee vormen van wettelijke aansprakelijkheidsverzekering: WA-particulier en WA-beroep. Deze verzekeringen dekken meestal niet de rechtsbijstand; het kan nodig zijn een aparte rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Voor co-assistenten in OWL is geen collectieve beroeps WA-verzekering afgesloten. Het Radboudumc is in onderhandeling met IPS-Meeuws verzekeringen mbt het afsluiten van een medische aansprakelijksverzekering voor stages in het buitenland.
 • Voor co-assistenten die een coschap in Nederland lopen, is in de meeste instellingen een WA-verzekering voor handelen of verzuim van co-assistenten geregeld. Bij een coschap OWL is dit niet zo. Hoewel de medische aansprakelijkheid formeel bij de behandelend (superviserend) arts ligt, houden verpleegkundigen en co-assistenten tot op zekere hoogte een eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. 


Controleer je eigen WA-verzekering (particulier).

 • Het belangrijkste hierbij is dat je persoonlijke WA-verzekering niet geldig is bij uitoefening van een beroep (voor dit deel zou de faculteit moeten zorg dragen).
 • Een aansprakelijkheidsverzekering is niet wettelijk verplicht, doch wel zeer gewenst. De meeste inwoners van Nederland en dus ook de meeste co-assistenten hebben een persoonlijke WA-verzekering waarmee een belangrijk deel van het risico kan worden opgevangen.
 • De dekking van deze verzekering is meestal wereldwijd. Het verzekerde bedrag kan onderling verschillen. Controleer dus geldigheid en verzekerd bedrag (wat een redelijk bedrag is, kun je alleen zelf evt. in overleg met een verzekeringsadviseur bepalen).  

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

 • Voor co-assistenten is gedurende de gehele coschappen geen collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten.
 • Evenals bij de andere coschappen is er bij het coschap OWL geen arbeidsongeschiktheidsverzekering geregeld voor de deelnemende co-assistenten.

 

Ongevallenverzekering

 • Een andere mogelijkheid waarmee een deel van de financiĆ«le gevolgen van arbeidsongeschiktheid door een ongeval gedekt worden, is het afsluiten van een ongevallenverzekering. Dit is bij vele verschillende maatschappijen voor zeer wisselende kosten/ uitkeringen mogelijk.